Nizhny Novgorod, Department of tourism and folk crafts - Archive of OTDYKH Leisure-2018